CKCARE SCHOOL LÀ GÌ?

• Đối với nhà trường, giáo viên sử dụng CKCare để sàng lọc, đánh giá cho số lượng lớn các trẻ/học sinh đang học tập tại trường, nhằm phát hiện sớm những trẻ/học sinh đang gặp các vấn đề về rối loạn phát triển (tự kỷ, tăng động - giảm chú ý, chậm nói, chậm phát triển,...) hay đang gặp các vấn đề về rối loạn tâm thần (trầm cảm, lo âu, stress,...), từ đó có hướng can thiệp, trị liệu kịp thời. Với mỗi đối tượng khác nhau, CKCare School ứng dụng các bộ công cụ khác nhau để tối ưu hiệu quả sàng lọc.

• CKCare school được ứng dụng toàn diện trên các cấp học, bao gồm: Mầm non (12 tháng - 66 tháng) và Phổ thông (6 tuổi - 18 tuổi).

• Nhà trường, từ nay đã có thể an tâm, với CKCare, việc phát hiện sớm các vấn đề các em đang gặp phải đã trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

• Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể CKCare School ở từng cấp học dưới đây:

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CKCARE

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CKCARE

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG

Cộng đồng

Cộng đồng tâm lý với sứ mệnh thay đổi thói quen và nhận thức của người Việt Nam
trong việc chú trọng sức khoẻ tinh thần và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Cộng đồng

Cộng đồng tâm lý với sứ mệnh thay đổi thói quen và nhận thức của người Việt Nam trong việc chú trọng sức khoẻ tinh thần và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.