Đánh giá chuyên sâu

Sau khi nhận được kết quả sàng lọc ban đầu, những trẻ/học sinh gặp khó khăn về tâm lý hoặc có nguy cơ gặp phải rối loạn phát triển, cha mẹ/giáo viên sẽ được các chuyên gia giàu kinh nghiệm của YouCare đánh giá chuyên sâu, nhằm mục đích tìm ra cụ thể hơn nguyên nhân của vấn đề, nắm bắt được cụ thể hơn vấn đề của trẻ/học sinh.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG

Cộng đồng

Cộng đồng tâm lý với sứ mệnh thay đổi thói quen và nhận thức của người Việt Nam
trong việc chú trọng sức khoẻ tinh thần và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Cộng đồng

Cộng đồng tâm lý với sứ mệnh thay đổi thói quen và nhận thức của người Việt Nam trong việc chú trọng sức khoẻ tinh thần và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.