Giới thiệu giải pháp

Tâm lý học đường 4.0 là giải pháp toàn diện phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh
Image

Giá trị CKCare mang lại

Hiểu rõ vấn đề tâm sinh lý của con.
Đồng hành kịp thời cùng con.
Cùng con khắc phục và khơi dậy tiềm năng cho con.

Hiểu về tâm sinh lý của mình.
Hiểu được năng lực sở trường của mình.
Hỗ trợ, đồng hành từ gia đình và chuyên gia.

Theo dõi và phát hiện sớm các vấn đề.
Tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong việc đồng hành cùng học sinh.
Giám sát và báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan cho phụ huynh.
Được chuyên gia tư vấn, hỗ trợ xây dựng và triển khai các chương trình phòng ngừa.
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện cho học sinh.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

KHÁCH HÀNG