Sàng lọc & theo dõi

Sàng lọc và theo dõi:
Khi phụ huynh/giáo viên nghi ngờ con/học sinh của mình gặp rối loạn phát triển (như: tự kỷ, tăng động giảm tập trung, chậm nói, chậm phát triển,...) hoặc con gặp các vấn đề về tâm lý (như: trầm cảm, lo âu, thu mình, tự làm hại,...), Bước đầu tiên, phụ huynh/giáo viên sẽ lựa chọn bộ công cụ, thang đo phù hợp có trong ứng dụng CKCare để tiến hành sàng lọc, đánh giá cho các em. CKCare bao gồm có 4 thang đo:

CBCL: Đánh giá các vấn đề tâm lý dành cho trẻ từ 6 đến 18 tuổi.

Đánh giá Dựa trên 8 chỉ số: 1. Lo âu 2. Thu mình/ trầm cảm 3. Than phiền cơ thể 4. Vấn đề xã hội 5. Vấn đề tư duy/ suy nghĩ 6. Tập trung chú ý 7. Hành vi chống đối xã hội 8. Hành vi xâm khích, gây hấn

ASQ3: Giúp sàng lọc sự phát triển của trẻ trong độ tuổi từ 12 -> 66 tháng. ASQ3 đánh giá dựa trên 5 chỉ số:

• Vận động thô

• Vận động tinh

• Cá nhân xã hội

• Giải quyết vấn đề

• Ngôn ngữ

ADHD: giúp đánh giá tăng động - giảm tập trung cho trẻ từ 6 tuổi - 15 tuổi

M - Chat: dùng để sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ cho trẻ từ 12 tháng -> 36 tháng

Khi nhận được kết quả sàng lọc, phụ huynh/giáo viên sẽ nắm bắt được con/học sinh của mình có đang gặp vấn đề của rối loạn phát triển hoặc vấn đề về tâm lý hay không? Mức độ vấn đề gặp phải. Từ đó, tiếp tục quan sát, theo dõi và có hướng đánh giá chuyên sâu hơn cho học sinh.

Chính các em học sinh hoặc giáo viên, người chăm sóc (ít nhất 6 tháng ở cùng các em) tiến hành sàng lọc, theo dõi sức khỏe tinh thần cho học sinh thông qua 2 bộ công cụ được sử dụng trong CKCare – School (ADHD, CBCL). Từ đó, nhà trường sàng lọc được những học sinh nào đang gặp phải vấn đề về sức khỏe tinh thần (trầm cảm, lo âu, thu mình,...), từ đó, tiến tới bước thứ 2.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG