Can thiệp & trị liệu

Việc đánh giá chuyên sâu giúp xác định rõ được vấn đề là cơ sở để các chuyên gia YouCare đưa ra các lộ trình can thiệp, trị liệu phù hợp với từng học sinh. Đội ngũ chuyên gia của YouCare sẽ hỗ trợ Phụ huynh/giáo viên lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho các con, sử dụng các bài tập, các chiến lược để can thiệp, hỗ trợ con ở nhà/ở lớp. Chuyên gia sẽ sử dụng những phương pháp, những liệu pháp trị liệu tiên tiến hàng đầu, có độ tin cậy cao và đã được chuẩn hóa phù hợp với người Việt Nam như MBAT, CBT, DASS21, BECK,...để tối ưu hiệu quả trị liệu với từng học sinh ở nhiều môi trường khác nhau (ở trường, ở nhà, ở trung tâm YouCare).

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG