CKCARE PRE

• Hiện nay, tình trạng trẻ em ở trong các trường Mầm non gặp các vấn đề rối loạn phát triển ngày càng tăng, gây khó khăn cho nhà trường trong công tác quản lý và tuyển sinh. Chính vì thế CKCare Pre được ra đời với mong muốn tất cả trẻ em mầm non được hỗ trợ kịp thời, tạo cơ hội để các em được phát triển tối đa và toàn diện.

• CKCare pre là giải pháp công nghệ toàn diện kết nối chặt chẽ giữa trẻ, gia đình và nhà trường. CKCare Pre mang tới rất nhiều lợi ích quan trọng, thiết thực cho trẻ em ở lứa tuổi mầm non, gia đình và nhà trường.

3 thang đo tiên tiến được ứng dụng trong CKCare Pre, bao gồm:

+ Thang đo ASQ3: Giúp sàng lọc sự phát triển của trẻ trong độ tuổi từ 1 tháng đến 66 tháng;

+ Thang đo ADHD: thang đánh giá tăng động - Giảm tập trung cho trẻ trong độ tuổi từ 0 - 6 tuổi;

+ Thang đo M - Chat: Giúp sàng lọc các vấn đề liên quan đến rối loạn phổ tự kỷ cho trẻ từ 0 đến 36 tháng.

-> Các bộ công cụ trên có tính chính xác cao, được tin tưởng ứng dụng tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như : Mỹ, Anh, Đức, Úc, Brazil... và được chuẩn hóa để phù hợp với trẻ em Việt Nam.

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO TRẺ 12 - 66 THÁNG TUỔI

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO
TRẺ 12 - 66 THÁNG TUỔI

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CKCARE

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CKCARE

GIÁ TRỊ CKCARE PRE MANG LẠI

Cha mẹ có thể tiến hành thực hiện sàng lọc, đánh giá sớm sự phát triển của con một cách nhanh chóng, dễ dàng.
Trong quá trình đánh giá, tư vấn chuyên sâu, các chuyên gia phân tích rõ các vấn đề, của con từ đó, cha mẹ có thể hiểu rõ vấn đề, rối loạn mà con đang gặp phải.
Sau quá trình đánh giá chuyên sâu, các chuyên gia cũng phân tích rõ điểm mạnh điểm yếu của con, cha mẹ cũng hiểu rõ điểm mạnh của con và có kế hoạch khơi dậy tiềm năng cho con mỗi ngày.
Nắm bắt được kết quả sàng lọc, đánh giá của các con trên ứng dụng CKCare. Từ đó, dễ dàng so sánh, đối chiếu kết quả sau mỗi đợt đánh giá để theo dõi sự phát triển của con.
Được sự hỗ trợ, đồng hành kịp thời của nhà trường và chuyên gia của YouCare trong việc định hướng can thiệp cho con.

Việc phát hiện sớm, can thiệp sớm rất quan trọng. Trong giai đoạn vàng (từ 1-3 tuổi) não bộ của trẻ phát triển mạnh mẽ nhất. Nếu trẻ không được sàng lọc đánh giá và can thiệp sớm trong “giai đoạn vàng”, trẻ gặp vấn đề về rối loạn phát triển sẽ khó theo kịp với các trẻ cùng trang lứa, khó hòa nhập với cộng đồng. Chính vì vậy, thông qua CKCare, việc phát hiện sớm các vấn đề rối loạn phát triển của trẻ là cơ sở quan trọng để can thiệp kịp thời cho con.
Con được sự đồng hành kịp thời từ gia đình, nhà trường và chuyên gia. Giúp quá trình phát triển, can thiệp của con được toàn diện về mọi mặt.
Một lĩnh vực phát triển chậm trễ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực khác của con. Ví dụ: Nếu con chậm nói, sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác như nhận thức, giao tiếp, tương tác xã hội. Chính vì thế, nếu các con được phát hiện sớm và can thiệp sớm (thời gian lí tưởng là trước 3 tuổi), sẽ hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tới sự phát triển của các lĩnh vực khác.
Với CKCare, con được cảm thông, thấu hiểu, đồng hành, nhờ vậy, con vui vẻ, hạnh phúc và thích tới trường hơn.

Giúp theo dõi và phát hiện sớm các vấn đề rối loạn phát triển (tự kỷ, chậm nói, tăng động - giảm tập trung, chậm phát triển,...) cho số lượng lớn trẻ em tại trường.
Nắm bắt tổng thể tình hình phát triển của các trẻ đang học tập tại trường, từ đó, giám sát và cập nhật kết quả, tình hình của con cho cha mẹ để cùng nhau hỗ trợ cho con kịp thời.
Được chuyên gia hỗ trợ, đồng hành xây dựng và triển khai các chương trình phòng ngừa và chương trình phát triển toàn diện cho các con.
Đó là cơ sở, tiền đề để xây dựng trường học hạnh phúc mỗi ngày.
Giáo viên được các chuyên gia YouCare tư vấn, hỗ trợ trong việc đồng hành với các em hiệu quả.

Cha mẹ có thể tiến hành thực hiện sàng lọc, đánh giá sớm sự phát triển của con một cách nhanh chóng, dễ dàng.
Trong quá trình đánh giá, tư vấn chuyên sâu, các chuyên gia phân tích rõ các vấn đề, của con từ đó, cha mẹ có thể hiểu rõ vấn đề, rối loạn mà con đang gặp phải.
Sau quá trình đánh giá chuyên sâu, các chuyên gia cũng phân tích rõ điểm mạnh điểm yếu của con, cha mẹ cũng hiểu rõ điểm mạnh của con và có kế hoạch khơi dậy tiềm năng cho con mỗi ngày.
Nắm bắt được kết quả sàng lọc, đánh giá của các con trên ứng dụng CKCare. Từ đó, dễ dàng so sánh, đối chiếu kết quả sau mỗi đợt đánh giá để theo dõi sự phát triển của con.
Được sự hỗ trợ, đồng hành kịp thời của nhà trường và chuyên gia của YouCare trong việc định hướng can thiệp cho con.

Việc phát hiện sớm, can thiệp sớm rất quan trọng. Trong giai đoạn vàng (từ 1-3 tuổi) não bộ của trẻ phát triển mạnh mẽ nhất. Nếu trẻ không được sàng lọc đánh giá và can thiệp sớm trong “giai đoạn vàng”, trẻ gặp vấn đề về rối loạn phát triển sẽ khó theo kịp với các trẻ cùng trang lứa, khó hòa nhập với cộng đồng. Chính vì vậy, thông qua CKCare, việc phát hiện sớm các vấn đề rối loạn phát triển của trẻ là cơ sở quan trọng để can thiệp kịp thời cho con.
Con được sự đồng hành kịp thời từ gia đình, nhà trường và chuyên gia. Giúp quá trình phát triển, can thiệp của con được toàn diện về mọi mặt.
Một lĩnh vực phát triển chậm trễ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực khác của con. Ví dụ: Nếu con chậm nói, sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác như nhận thức, giao tiếp, tương tác xã hội. Chính vì thế, nếu các con được phát hiện sớm và can thiệp sớm (thời gian lí tưởng là trước 3 tuổi), sẽ hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tới sự phát triển của các lĩnh vực khác.
Với CKCare, con được cảm thông, thấu hiểu, đồng hành, nhờ vậy, con vui vẻ, hạnh phúc và thích tới trường hơn.

Giúp theo dõi và phát hiện sớm các vấn đề rối loạn phát triển (tự kỷ, chậm nói, tăng động - giảm tập trung, chậm phát triển,...) cho số lượng lớn trẻ em tại trường.
Nắm bắt tổng thể tình hình phát triển của các trẻ đang học tập tại trường, từ đó, giám sát và cập nhật kết quả, tình hình của con cho cha mẹ để cùng nhau hỗ trợ cho con kịp thời.
Được chuyên gia hỗ trợ, đồng hành xây dựng và triển khai các chương trình phòng ngừa và chương trình phát triển toàn diện cho các con.
Đó là cơ sở, tiền đề để xây dựng trường học hạnh phúc mỗi ngày.
Giáo viên được các chuyên gia YouCare tư vấn, hỗ trợ trong việc đồng hành với các em hiệu quả.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG

Cộng đồng

Cộng đồng tâm lý với sứ mệnh thay đổi thói quen và nhận thức của người Việt Nam
trong việc chú trọng sức khoẻ tinh thần và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Cộng đồng

Cộng đồng tâm lý với sứ mệnh thay đổi thói quen và nhận thức của người Việt Nam trong việc chú trọng sức khoẻ tinh thần và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.