Hỗ trợ và đồng hành

CKCare xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần toàn diện

Sau khi sử dụng CKCARE, chuyên gia của BrainCare sẽ giúp giáo viên & nhà trường:
Tư vấn hỗ trợ giáo viên trong việc đồng hành cùng học sinh
Đồng thời, CKCARE giúp giáo viên Giám sát báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến học sinh cho phụ huynh
Nhờ vậy, Nhà trường và phụ huynh cùng phối hợp, chia sẻ và đồng hành với các con để tìm ra các phương pháp giúp con dự phòng và đối mặt với các vấn đề tâm lý.
Và trên hành trình đó, BrainCare luôn luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ các con cũng như đồng hành cùng gia đình và nhà trường.
Bên cạnh đó, Các chuyên gia đến từ BrainCare sẽ có những định hướng giúp Nhà trường Xây dựng các hoạt động ngoại khóa, các phòng khám tâm lý, các buổi chia sẻ của chuyên gia về các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe tinh thần,... giúp phòng ngừa nguy cơ rủi ro liên quan đến sức khỏe tinh thần và các rối loạn phát triển của học sinh
Từ đó, Nhà trường, giáo viên sẽ có các kế hoạch cụ thể nhằm phát triển toàn diện cho học sinh đảm bảo về sức khỏe tinh thần cho trẻ em

Sau khi sử dụng CKCare bố mẹ sẽ giúp phụ huynh:
Hiểu được tình trạng sức khoẻ tinh thần của con hiện tại.
Đồng thời, các chuyên gia sẽ hướng dẫn các phương pháp hỗ trợ, đồng hành với con hiệu quả hơn.
Từ đó, giúp con phát huy tốt nhất điểm mạnh của mình!.

Khi sử dụng CKCare sẽ giúp các em:
Tự hiểu về tâm sinh lý của mình.
Được sự hỗ trợ và đồng hành của nhà trường, cha mẹ và chuyên gia.
Từ đó, hiểu được năng lực sở trường của mình.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

KHÁCH HÀNG